// O NAS | Similis

O NAS

Międzynarodowa Humanitarna Fundacja „SIMILIS” realizuje projekty związane z pomocą osobom w potrzebie (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych – przesiedleńców ze strefy objętej działaniami wojennymi w Ukrainie).

Naszym głównym partnerem na Ukrainie jest Międzynarodowa Humanitarna Fundacja „Most” z write my essay siedzibą w Berdiansku (Ukraina, Zaporoski obwód.). Jest to miasteczko położone nad brzegiem Morza Azowskiego ok. 90 km od strefy działań wojennych. Od początku konfliktu na Donbasie społeczeństwo ukraińskie wydobyło nie małe środki, aby pomagać przesiedleńcom. Jednak w związku z bardzo trudną sytuacją oraz kondycją ekonomiczną, zarówno państwa, jak również biznesu i budżetów domowych, istnieje dziś ogromna potrzeba szukania środków finansowych poza granicami Ukrainy. Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje wciąż napięta i nikt nie jest w stanie prognozować, jak dalej będzie się ona rozwijać, dlatego też ludzie znajdują się w stanie ciągłego stresu. Pojawiają się coraz większe problemy w związku z upadkiem kursu Hrywny, ciągłym wzrostem cen i likwidacją wielu miejsc pracy.

Przykłady naszych projektów:

Założyciele fundacji, latem (lipiec) 2014 roku, zorganizowali obóz dla przesiedleńców z terytorium antyterrorystycznej operacji w Berdiansku (Zaporoski obwód). W obozie tym znalazło schronienie 230 osób. Na czas zimowy obóz przeniósł się do miejscowości Dnieprodzierżyńsk (obwód Dniepropietrowski), gdzie częściowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Poza tym w ciągu 10 miesięcy (luty – listopad 2015) fundacja pomagała zabezpieczyć produktami żywnościowymi emerytów, rencistów, inwalidów, kobiety i dzieci na terenie Doniecka. W rezultacie tej współpracy w 10 punktach wydawania bezpłatnych posiłków, codziennie około 2500 ludzi korzystało z gorącego, pełnowartościowego obiadu.

Następny projekt, realizowany wspólnie z  Fundacją „Most”, skierowany jest do kobiet i dzieci, przesiedleńców na pokojowe terytorium Ukrainy, w szczególności do miast i wiosek obwodu zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Istota projektu polega na zabezpieczeniu kobiet i dzieci środkami higieny, żywnością, odzieżą, obuwiem, wózkami, łóżeczkami i innymi przedmiotami niezbędnymi do życia.

Kolejny projekt skupia się nad problemem psychologicznej, fizycznej oraz moralnej rehabilitacji rodzin wielodzietnych (3+) i rodzin bez ojców, które otrzymały status przesiedleńców z tymczasowo okupowanego terytorium, gdzie trwa antyterrorystyczna operacja. Pierwszeństwo w okazaniu pomocy uzyskują rodziny od trojga dzieci wzwyż, których domy były zniszczone i nie podlegają remontowi. Istota pomocy polega na zorganizowaniu świetlicy – domu, gdzie mogłyby na stałe speedypaper review zamieszkiwać kobiety wraz ze swoimi licznymi dziećmi i stwarzać sobie jednocześnie miejsce i warunki do pracy zarobkowej.

Oddzielny projekt, który znajduje się w stadium opracowywania to pomoc repatriantom. Celem tego projektu jest pomoc ludziom, a szczególnie rodzinom, które mają polskie korzenie, a które zostały zmuszone opuścić terytorium Donbasu jako przymusowi przesiedleńcy ze strefy ATO.

 

Thanks: