P&G – dzieciom Ukrainy

Fundacja SIMILIS niesie pomoc wielodzietnym oraz samotnym ukraiAi??skim matkom.         W ramach tych dziaAi??aAi?? w grudniu 2015 dostarczone zostaAi??y ponad 4 tony pampersA?w, ktA?re ofiarowaAi??a firma P&G z Warszawy. Pomoc ta trafiAi??a do 42 miejscowoAi??ci na linii rozgraniczenia terytorium objAi??tego konfliktem, do matek, ktA?re wraz z dzieAi??mi zmuszone byAi??y opuAi??ciAi?? rodzinne domy […]

Thanks: