Chorym i starszym – opiekę i uwagę

Fundacja SIMILIS zapoczątkowała projekt pomocy chorym i starszym osobom na Ukrainie. Pod koniec kwietnia ukraińscy lekarze i pracownicy medyczni, personel domu opieki społecznej w Berdiańsku na wschodzie Ukrainy, przyjadą do Lublina.

Thanks: