Letni obA?z dla UchodA?cA?w ai??i?? 2016 r.

      ChrzeAi??cijaAi??ski letni obA?z odpoczynku w namiotowym miasteczku ai??zOAZAai??? w BerdiaAi??sku (wschodnia Ukraina – 68 km od Mariupola) ma swA?j poczAi??tek w obozie dla uchodA?cA?w z Donbasu w 2014 roku.Ai??W 2016 r. Planujemy otwarcie obozu na okres od 01 lipca do 31 sierpnia, a jeAi??li pozwoli na to pogoda przedAi??uA?ymy i do koAi??ca […]

Letni obA?z dla UchodA?cA?w ai??i?? 2015 r.

        W 2015 r. ObA?z kontynuowaAi?? swojAi?? misjAi?? otwierajAi??c swoje bramy dla wszystkich chAi??tnych osA?b, ktA?re ucierpiaAi??y w wyniku wojny. NiektA?rzy z nich nie byli nad morzem ponad 10 lat i odpoczynek w obozie staAi?? siAi?? dla nich wielkim bAi??ogosAi??awieAi??stwem, tym bardziej A?e gaz, woda, prysznic, wodna pitna i pobyt byAi??y dla […]

Letni obA?z dla UchodA?cA?w – 2014 r.

      ChrzeAi??cijaAi??ski letni obA?z odpoczynku w namiotowym miasteczku ai??zOAZAai??? w BerdiaAi??sku (wschodnia Ukraina – 68 km od Mariupola) ma swA?j poczAi??tek w obozie dla uchodA?cA?w z Donbasu w 2014 roku. ObA?z powstaAi?? jako tymczasowe schronienie dla rodzin (kobiet z dzieAi??mi i osA?b starszych), aby zamiast Ai??wistu kul i wybuchA?w pociskA?w artyleryjskich, mogli sAi??yszeAi?? […]

Thanks: