Chorym i starszym – opiekę i uwagę

Fundacja SIMILIS zapoczątkowała projekt pomocy chorym i starszym osobom na Ukrainie. Pod koniec kwietnia ukraińscy lekarze i pracownicy medyczni, personel domu opieki społecznej w Berdiańsku na wschodzie Ukrainy, przyjadą do Lublina.

Na zaproszenie dyrektora DPS Kalina, pana Andrzeja Łaby, ukraińscy specjaliści skorzystają z polskiego doświadczenia w zakresie organizacji pracy oraz opieki nad chorymi i starszymi podopiecznymi. Zdobędą również cenną wiedzę na temat metod pracy z osobami chorymi na alzheimera, tym bardziej, że w związku z konfliktem na Wschodzie, na pokojowe terytorium Ukrainy wciąż przybywają osoby starsze, chore, potrzebujące stałej opieki.

To doświadczenie pomoże im również przygotować się do zrealizowania planu stworzenia pierwszego w swoim regionie hospicjum dla dorosłych.

Projekt ten można wesprzeć finansowo wpłacając na konto fundacji, z dopiskiem: Projekt DPS

Thanks: